Aicinām iepazīties ar šogad pēdējo informatīvo izdevumu – Ziņu lapu Nr.3/2022 un tuvojošos svētku noskaņās uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm un paveikto laika posmā no šī  gada septembra līdz decembrim.

Kurzemes plānošanas reģionā aktīvi noritējis darbs plānošanas jomā, sabiedriskā transporta nodaļā, uzņēmējdarbības centrā, remigrācijas veicināšanā, pieaugušo izglītības koordinēšanā un projektu ieviešanas nodaļā.

Ar iepriekš izdotajiem Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajiem izdevumiem iespējams iepazīties reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/