Dundagas un Ventspils novadā, kā arī Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagastā biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē:

19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (uzņēmējdarbībai)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019.gada 18.janvāra līdz 2019.gada 18.februārim

Sludinājuma kopsumma: 460 000,00 EUR

Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv
http://www.ziemelkurzeme.lv/news/project-contest