2019. gada 15. oktobrī Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības ekselences centru (Centres of Vocational Excellence) izveidei, kas ļaus nodibināt ciešas un ilgstošas attiecības gan vietējā, gan starpvalstu līmenī starp profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un nozares pārstāvjiem.

Profesionālās izglītības ekselences centru izveide ir centralizēta Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformām” aktivitāte, kura atbalsta profesionālās izglītības izcilības centru starpvalstu sadarbības platformu izveidi un attīstību, kas savienotu centrus, kas darbojas noteiktā vietējā kontekstā Eiropas līmenī.

Projektiem, kas tiks atbalstīti šajā pieteikumu konkursā, būtu jārada pasaules līmeņa atskaites punkti profesionālajai apmācībai. Uzaicinājums ir atvērts profesionālās izglītības un apmācību nodrošinātāju, uzņēmumu, nozaru pārstāvības organizācijām, kā arī jebkurai citai organizācijai, kas ir aktīva profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Informācija par konkursu un pieteikšanās procesu, kā arī saite pieteikumu iesniegšanai ir pieejama EK tīmekļvietnē. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 20. februāris plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar EACEA profesionālās izglītības un apmācību struktūrvienību, e-pasts: eacea-eplus-vet@ec.europa.eu.
Informācijas avots: https://www.izm.gov.lv