Viena no projekta RETROUT nozīmīgākajām aktivitātēm ir Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošana. Šajā procesā tika aicināti iesaistīties gan tūrisma profesionāļi, kas jau piedāvā pakalpojumus makšķerniekiem vai tikai plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu šajā virzienā, gan arī to institūciju pārstāvji, kas saistīti ar makšķerēšanas organizēšanu un kontroli, makšķernieku apvienību un asociāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti.
 
Procesa vadība tika uzticēta tūrisma ekspertam ar pieredzi tūrisma klasteru veidošanā Andrim Kleperam (Vidzemes Augstskola, SIA “Nocticus”), un kā noslēdzošais darbs makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanā tika izstrādāta Rokasgrāmata Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa turpmākajai attīstībai. Šī rokasgrāmata sniedz pavisam praktisku informāciju par niansēm, kas jāievēro, veidojot ar makšķerēšanu saistītus tūrisma piedāvājumus, sniegti padomi sava pakalpojuma reklamēšanā, zīmola veidošanā un izvērtēta sadarbības un tīklošanās nozīme stabilu un kvalitatīvu tūrisma produktu veidošanā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
T.: 29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv

Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.