Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar projekta partneriem no Igaunijas un Somijas, kā arī Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, ir izstrādājis Vides pieejamība anketu dabas takām, kas ietver būtiskākos kritērijus, lai noteiktu dabas takas atbilstību vides pieejamības prasībām.

Anketā īsi, pārskatāmi un strukturēti ir sagrupēti svarīgākie jautājumi, pēc kuriem noteikt vai dabas taka, tās labiekārtojuma elementi un saistītā infrastruktūra ir pieejama cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un kognitīviem traucējumiem, senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem utt. Anketā arī sniegtas ieteicamās kritēriju vērtības, tādas kā minimālais laipas platums, maksimālais slīpums utml.

Vides pieejamības anketa dabas takām

Ceram, ka anketa kalpos kā viegls un parocīgs ceļvedis katram dabas taku pārvaldītājam gan lai apzinātu esošo takas atbilstību ieteicamajām vides pieejamības prasībām, gan arī lai stimulētu turpmāku darbu dabas taku pielāgošanai, ātri un uztverami identificējot taku “vājās” vietas un veicinot pakāpenisku takas infrastruktūras pielāgošanu.

Anketu paredzēts prezentēt Vides pieejamības seminārā, kura norise šobrīd ir plānota 17.jūnijā Ķemeru nacionālā parka Dabas izglītības centrā “Dabas māja”. Tomēr, ņemot vērā piesardzības pasākumus saistībā ar COVID-19 ierobežošanu, lūdzam sekot līdz aktuālajai informācijai mūsu mājaslapā par iespējamu semināra datuma maiņu.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv