Šovasar un turpmāk ceļotājus ar aizraujošākajiem industriālā mantojuma objektiem Latvijā un Igaunijā iepazīstinās jauns tūrisma maršruts un ceļvedis “Industriālais mantojums tūrismam Igaunijā un Latvijā”. To kopā ar partneriem izveidojis Kurzemes plānošanas reģions tā īstenotā projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” ietvaros. Projektā radīts ne tikai ceļvedis un daudz videostāstu, bet bagātināts un padarīts pieejamāks arī pats Latvijas un Igaunijas industriālais mantojums, no jauna radot 9 jaunus tūrisma objektus un 16 objektos veicot dažādus uzlabojumus, padarot tos par vēl atraktīvākiem tūrisma galamērķiem.

“Industriālais mantojums, piemēram, ūdenstorņi, bākas, dzirnavas, Latvijā un arī Eiropā kļūst par arvien pievilcīgāku tūrisma mērķi. To apliecina arī mūsu rīkotie nedēļas nogaļu pasākumi pērnā gada septembrī un oktobrī, kad piecās nedēļas nogalēs 55 industriālā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā apmeklēja vairāk nekā 13 tūkstoši viesu. Tāpēc priecājos, ka, īstenojot šo projektu, ne tikai esam radījuši ceļvedi un maršrutu mūsu industriālā mantojuma iepazīšanai, kā arī sadarbības tīklu starp objektu saimniekiem un tūrisma attīstības plānotājiem, bet arī atjaunojuši vai pilnveidojuši pašus objektus, tādējādi saglabājot šo vēsturisko bagātību,” stāsta Jana Kalve, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja.

Tūrisma maršrutā iekļautos industriālā mantojuma objektus labāk ļaus iepazīt arī projekta ietvaros sagatavotie video stāsti par industriālo mantojumu, kā arī bākām, dzirnavām, dzelzceļa mantojumu, rūpnīcām un ūdenstorņiem Latvijā un Igaunijā.

Industriālais mantojums

Bākas

Dzirnavas

Dzelzceļa mantojums

Rūpnīcas

Ūdenstorņi

Kopumā ar ES fondu atbalstu projekta „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” ietvaros sakārtoti 25 industriālā mantojuma objekti:  papildus būvniecības un rekonstrukcijas darbiem, kas noritēja 17 objektos, ir uzstādītas norādes apmeklētāju orientēšanās ērtībai uz 5 objektiem (piemēram, Aizputes ūdenstornis, Baložu kūdras bānītis), 4 objektos ir uzlabota  droša apmeklētāju pārvietošanās (piemēram Tootski kūdras muzejā), vismaz 11 objektos ir uzstādīti vairāk kā 20 jauni informācijas stendi, 2 objektos ir ieviestas jaunas izglītojošas programmas un 8 objekti (kā piemēram Ovīšu bāka, Bīriņu ūdenstornis, Kuldīgas industriālā mantojuma tornis) var lepoties ar jauniem hands – on elementiem apmeklētāju iesaistei, 12 objektos uzstādītas jaunas interaktīvas ekspozīcijas un interaktīvi stendi (Rappina papīrfabrika, Jaunpils dzirnavas), vienā no tiem izveidoti divdimensiju kvadrātkodi (QR codes). Savukārt, 13 objektos ir uzstādīta jauna aparatūra un datortehnika mūsdienīgākai ekspozīcijai, 4 objektos, tai skaitā Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklim, Alatskivi kaltei, darināti jauni tērpi un uniformas, 3 objekti ir izveidojuši jaunas mājas lapas un par 5 objektiem ir izveidoti atraktīvi video stāsti (Rideļu dzirnavas, Gulbenes – Alūksnes bānītis). Būtisks sasniegums dzelzceļa objektiem ir divu pasažieru vagonu restaurācija (Baložu kūdras bānītim un Haapsalu muzejdzelzceļam) un 2 jaunu drezīnu iegāde apmeklētāju izklaidei – Gulbenes depo un Tootsi kūdras muzejam. Tāpat trīs no 5 dzirnavām ir veikti seno mašīnu atjaunošanas darbi – Limbažu tīnē, Ķoņu un Rideļu dzirnavās.

Tūrisma ceļvedis “Industriālais mantojums tūrismam Igaunijā un Latvijā” pieejams projekta mājas lapā, kā arī tūrisma informācijas centros Latvijā un Igaunijā.

Par projektu

Projekts “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam un tajā iesaistījušies 30 partneri. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions un tā mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos, izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem, attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām, kā arī reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem

Papildu informācija par projektu pieejama:

FBhttps://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/

YThttps://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw

                                            EstLat mājas lapāhttps://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

Informāciju sagatavoja:

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.