CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Kazdangas Pīlādžu alejā un Kazdangas parkā esam uzstādījuši jaunos taktilos informācijas stendus. Stendos pieejamas taktilās kartes, kas ļauj iztaustī taku līnijas ar objektiem pie tām un atzīmētas arī cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamās takas!

Stendi uzstādīti projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv