2021.gada vasaras sākumā, iesākot tūrisma sezonu, ceļotājiem tiek piedāvāts jauns un aizraujošs maršruts pa militārā mantojuma vietām Igaunijā un Latvijā. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem projekta “Militārais mantojums” ietvaros apkopojis informāciju par muzejiem, nocietinājumiem, militāro aprīkojumu, takām, bunkuriem, cīņu vietām, militārām pilsētām, infrastruktūru, un piemiņas vietām un izveidojis Militārā mantojuma tūrisma brošūru un karti.

“Latvijas un Igaunijas vēsturē ir daudz kopīga, jau, sākot ar kopīgām cīņām par neatkarību, cauri abiem pasaules kariem, un padomju laiku, kad bijām “Dzelzs priekškara” rietumu robeža. Lai šo vēsturi un stāstus saglabātu, šobrīd daudzas militārā mantojuma vietas pielāgotas tūrismam, piedāvājot mūsdienīgas ekspozīcijas un aizraujošus stāstus”, stāsta Kurzemes plānošanas reģiona militārā mantojuma projekta vadītāja Jana Kalve.

Tūrisma brošūras un kartes ar 150 militārā mantojuma objektiem Igaunijā un Latvijā ir izdotas 5 valodās (latviešu, angļu, igauņu, vācu un krievu), tās ir lejupielādējamas https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications. Savukārt papīra formātā kartes un brošūras bez maksas var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas sniedzējiem vairākās pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā mantojuma tūrisma objektu. Kurzemē kopā ir pieejamas ap 7 000 brošūru!

Militārā mantojuma brošūra

Brošūra lejupielādei latviešu valodā
Brošūra lejupielādei igauņu valodā
Brošūra lejupielādei angļu valodā
Brošūra lejupielādei vācu valodā
Brošūra lejupielādei krievu valodā

Militārā mantojuma karte

Karte lejupielādei latviešu valodā
Karte lejupielādei igauņu valodā
Karte lejupielādei angļu valodā
Karte lejupielādei vācu valodā
Karte lejupielādei krievu valodā

Šī projekta ietvaros tiek ne tikai apkopota informācija par militārā mantojuma objektiem https://militaryheritagetourism.info/lv  un izveidots militārā mantojuma maršruts, bet arī atjaunoti daļa kādreizējo militāro objektu, padarot tos pieejamus tūristiem. Vairāk par projektu un tajā  iesaistītajiem partneriem (Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts – Projekta partneri (celotajs.lv)) uzziniet Kurzemes plānošanas mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/

 Kādi būs ieguvumi no militārā mantojuma maršruta un projekta?

Projekts “Militārais mantojums” ir vēsts uz kultūras mantojuma objektu apmeklētāju skaita palielināšanu Kurzemē, izstrādājot maršrutu, kas ir pievilcīgs un viegli pieejams apmeklētājiem, tiek rekonstruēti objekti un veidots kopīgs militārā mantojuma produkta profesionāls dizains un mārketingu, lai sasniegtu un pārliecinātu mērķauditoriju.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.