9.janvārī  uz tikšanos Jūrkalnē sanāca Jūrtakas atbalstītāji – lielākie palīgi un maršruta attīstītāji. Tikšanos organizēja Kurzemes plānošanas reģions, lai informētu  par padarīto, iepazīstinātu ar statistiku, pateiktos par veiksmīgo sadarbību un ieskicētu nākotnes plānus, lai maršruts turpinātu attīstīties arī pēc projekta noslēguma.

Prezentācija: Jūrtakas noslēguma pasākums Kurzemē, 9.01.2020. Jūrkalne

Tika pārrunātas dažādas idejas, kuras tika ierosinājuši pārgājiena organizatori iepriekšējā tikšanās reizē novembra beigās, Kalnciema kvartālā.  Vienbalsīgi vienojāmies, ka sadarbojoties ar vietējiem Tūrisma informācijas centriem maršruta infrastruktūrai tiks sekots līdzi  ari turpmāk – maršruta marķējumiem, informācijas stendiem un norāžu zīmju vispārējam stāvoklim. Kā arī Jūrtakas maršruts, no vietējo TIC puses, tiks popularizēts iekļaujot informāciju savu novadu tūrisma ceļvežos, mājas lapās un piedaloties dažādas mārketinga aktivitātes. Kā viena no šādām plānotajām  aktivitātēm – bezmaksas Jūrtakas pārgājieni, kuros varēs piedalīties ikviens interesents. Sekojiet līdzi informācijai,  pārgājienu grafiks tiks publicēts Jūrtakas mājas lapā www.jurtaka.lv un Facebook lapā www.facebook.com/jurtaka/.

Lai tikšanās būtu ar vēl lielāku pievienoto vērtību, ekskursijā pa Jūrkalni sabraukušos izveda Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis.  Apskatījām  Vētru muzeju un tikko kā uzbūvēto  Vējturu namu, kurš ar savu arhitektūru pārsteigs ikvienu Jūrtakas gājēju.

Uz tikšanos Jūrtakā!

Papildus informācija:
Kurzemes plānošanas reģions:
Aija Neilande, T.: 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv
www.jurtaka.lv

Preses ziņa atspoguļo autora viedokli un Igaunijas – Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.