Pasākuma dalībnieki – piekrastes tūrisma uzņēmēji, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, tūrisma informācijas centru ļaudis,  novadu projektu speciālisti un žurnālisti  tika iepazīstināti ne tikai ar projekta gaitu,  bet arī aicināti izteikt savas domas un nākt klajā ar ierosinājumiem, lai maršrutu padarītu atpazīstamu un interesantu ne tikai Latvijas kājāmgājējiem, bet arī ārvalstu ceļotājiem.

KPR foto

Asnāte Ziemele, no “Lauku ceļotāja’’, visiem sanākušajiem atgādināja projekta ideju un mērķus, kā arī līdz šim paveikto Jūrtakas zīmola veidošanā, kā arī  plānotos tuvākos darbus maršruta veidošanā.

Savukārt “Lauku ceļotāja” piesaistītais eksperts un Vidzemes augstskolas  pasniedzējs Juris Smaļinskis, kurš pagājušajā gada laikā nogājis visu Jūrtakas maršrutu no Latvijas – Lietuvas robežas līdz Tallinai dalījās ar saviem novērojumiem par maršruta daudzveidību. Jurim bija daudz ko stāstīt – par ceļā  gūto pieredzi, sastaptajiem gājējiem, ieskicējot sanākušajiem priekšstatu par Jurtakas unikalitāti salīdzinājumā ar citiem pārgājienu galamērķiem Eiropā. Izklāstot nelielu statistiku par pārgājienu kopumā  un vispārējo pārgājienu dalībnieku ”portretu”,  Juris sniedza priekšstatu arī par pārgājienu dalībnieku vajadzībām ceļā. Par vajadzībām, par kuru sniegšanu būtu jādomā piekrastē mītošajiem tūrisma uzņēmējiem un pašvaldībām, veidojot infrastruktūras objektus, ja viņi vēlas uzņemt tūristus savā piekrastē.

Turpinot tikšanos Asnāte Ziemele sīkāk izklāstīja un vizualizēja plānoto mārketinga materiālu vizuālo izskatu,tajos iekļauto informāciju un darbus, kurus plānots pabeigt 2018.gadā un jaunos, kurus vēl tikai uzsākt 2019. gadā. Plānoto rokasgrāmatu, kas tūrisma uzņēmējiem un citiem pakalpojuma sniedzējiem vairāk palīdzētu izprast kājāmgājēju vajadzības un vēlmes. Sanākušos iepazīstināja arī ar mājas lapas www.Jurtaka.lv pašreizējo un plānoto saturu,  kā arī aicināja sanākušos izteikt savas domas un ierosinājumus. Asnāte aicināja arī izmantot jau esošās reklāmas iespēja ne tikai savā mājas lapā, bet arī  Jūrtakas lapā www.Facebook.com, kā arī izmantot jau sagatavoto reklāmas lapu izplatīt to visās četrās sagatavotajās valodās savās mājas lapā, informācijas centros, naktsmītnēs utt.

Par jau praktiskām lietām , par Jūrtakas  marķēšanu dabā , turpināja Aiga Petkēvica no Kurzemes plānošanas reģiona. Aiga iepazīstināja ar plānotajām vizuālajām norādes zīmēm, informācijas stendiem,  krāsu un uzlīmju marķēšanu Kurzemē.  Aiga aicināja ikvienu iepazīties ar projekta gaitā izstrādātajām marķēšanas vadlīnijām, kuras atrodamas, gan www.celotajs.lv, gan ari www.kurzemesregions.lvu.c. partneru mājas lapās. Šīs vadlīnijas būs noderīgas ne tikai Jūrtakas marķēšanas dalībniekiem, bet arī ikvienam, kurš plāno veikt maršruta marķēšanu dabā.  Turpinot stāstījumu tika izmantoti jau praktiski paraugi, kuri vieglāk ļauj saprast marķēšanas pamatprincipus un to praktisko pielietojumu.  Vairāki maršruta posmos Kurzemē  būs nepieciešama marķēšana ar krāsām un Jūrtakas uzlīmēm –  Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties to marķēšanā, tādējādi gūstot praktisku pieredzi un arī veicot būtisku ieguldījumu Jūrtakas veidošanā. Par konkrētiem datumiem maršruta marķēšanā  aicinām sekot līdzi sociālajās vietnes kontā – www.facebook.com/estlathiking/

Tāpat Aiga aicināja piedalīties arī  Tūrisma konferencē Liepājā 24.aprīlī un reģionāla seminārs Rojā 25.aprīlī.Abi pasākumi būs tikpat kā identiski, tie ieplānoti divās vietās, lai būtu sasniedzamāki gan Dižjūras gan Mazjūras iedzīvotājiem.

Latviešu sakāmvārds vēsta “Labāk vienreiz redzēt nekā desmitreiz dzirdēt”, tāpēc arī mēs Tevi aicinām iziet kādu Jūrtakas posmu, lai jau nākamajā tikšanās reizē Tev būtu tevis paša piedzīvojumu stāsts!

Ar tikšanās laikā lasītajām prezentācijām varat iepazīties zemāk:
Asnāte Ziemele – “Jūrtaka piekrastes gājēju ceļš”, pielikums Nr.1.
Juris Smaļinskis – Jūrtakas trasējums, secinājumi un atklājumi apsekojuma laikā” pielikums Nr.2.

Asnāte Ziemele – “Jūrtakas mārketinga materiāli un aktivitātes” pielikums Nr.3.
Aiga Petkēvica – “Jūrtakas marķēšana Kurzemē jeb kā neapmaldīties pie jūras” pielikums Nr.4.

Informāciju sagatavoja:
Aija Neilande
Kurzemes plānošanas reģions
Aija.neilande@kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

pielikums nr.1 pielikums nr.2 pielikums nr.3 pielikums nr.4