Noslēdzot Jūrtakas projektu, vēlamies kopā saaicināt visus palīgus, kas bija kopā ar mums šos trīs gadus, veidojot Jūrtaku. Bez jūsu aktīvas dalības un palīdzības Jūrtaka nebūtu izdevusies tik laba, cik tā ir! Tāpēc aicinām Jūs 9. janvārī uz Jūrkalni.
plkst. 12.15 – 12.30 Ierašanās un reģistrācija
plkst. 12.30 – 16.00:
  • Atskats uz projekta gaitā paveikto, sasniegtais, nākotne;
  • Jūrkalnes ekskursija – Vētru muzeja un Vējturu nama apskate.
Pieteikties līdz 6.janvārim elektroniski https://forms.gle/kmhhF1ujW7snTtBL9 vai rakstot uz e-pasta adresi aija.neilande@kurzemesregions.lv
Pasākuma programma

Kurzemes plānošanas reģions:
Aija Neilande, T.: 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv
www.jurtaka.lv

Preses ziņa atspoguļo autora viedokli un Igaunijas – Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.