Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

tirgus izpete

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
14.10.2013

Termiņš:
18.10.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

2590 LVL (ieskaitot visus LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas)

Piegādātājs/Piezīmes

Pašnodarbinātā persona Rolands Blezūrs