Raidījums Nautica viesojas Pāvilostā

Pāvilosta ar savu ārkārtīgi plašo pakalpojumu klāstu un radošo pieeju dzīvei būs patīkams pārsteigums visiem burātājiem. Brīvā laika pavadīšanai Pāvilostā ir ļoti plašas iespējas: tā ir sērfotāju paradīze, gardēži te var nobaudīt svaigi kūpinātas zivis, un pilsētiņas mājīgā atmosfēra mudinās te atgriezties vēl un vēl. Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” ietvaros Pāvilostas ostas pārvalde ir modernizējusi navigācijas zīmes: molu un vadlīniju signālugunis, pieņemšanas boju, rezerves boju, uzstādījusi peldošās piestātnes, ir izveidots informācijas stends ar evakuācijas plānu, iegādāts stacionārais ceļamkrāns ar 20 t celtspēju un uzstādīta video novērošanas sistēma SIA AK Pāvilosta Marina ir Pāvilosta Marina ostā veiktās investīcijas: stacionārās koka piestātnes atjaunošana, peldošās piestātnes, padziļināšanas darbi pie piestātnēm, servisa ēkas būvniecība, slipa atjaunošana, video novērošanas sistēma.

 

Augstākminētā informācija un video atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Latvijas un Igaunijas jahtu ostu katalogs 2020: http://eastbaltic.eu/wp-content/uploads/2020/11/ostu_katalogs_3_web.pdf

Informācija par jahtu ostām Latvijā un Igaunijā: www.eastbaltic.eu

Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente Samanta Struža.