2020.gada 22. janvārī Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnos, Kalnu kultūras namā norisinājās ceturtais no piecu semināru sērijas, kas plānoti degradēto teritoriju sakārtošanai veltītā projekta ietvaros. Seminārā piedalījās Kurzemes un Lietuvas pašvaldību speciālisti, galvenokārt, arhitekti, pašvaldību būvvalžu un attīstības nodaļu pārstāvji. Semināra tēma bija padomju laika arhitektūras mantojums, kas vislielākajā daļā gadījumu gan pilsētās, gan laukos nozīmē nolietotas, daļēji izmantotas, pamestas vai pat grausta stāvoklī esošas ēkas un teritorijas.

Semināra darba kārtībā bija iekļautas trīs lekcijas un prezentācijas, kā arī vizuāla iepazīšanās ar tipisku padomju laika arhitektūras mantojuma piemēru – Kalnu administratīvo centru, tai skaitā, kultūras nama ēku, telpām, kā arī padomju laika ciemata apbūves plānojumu.

Pirmais darba kārtības jautājums bija veltīts pārskatam par padomju arhitektūras mantojuma izcelsmes politiski ekonomisko kontekstu, tā veidiem, izvērtēšanas,  izmantošanas iespējām un rīcībām mūsdienās.

Otrais darba kārtības jautājums bija veltīts padomju laika mājokļu kvalitātei – ilgtspējīgai mājokļu attīstībai, daudzdzīvokļu māju un to apkārtējās teritorijas attīstībai. Tika apskatīti jautājumi, sākot ar šo ēku tehnisko drošību un beidzot ar estētiski un sociāli komfortablas dzīves vides izveidi iedzīvotājiem, kur dzīves vides centrā ir katra iedzīvotāja labsajūta savā mājoklī un tuvākajā apkārtnē.

Trešais darba kārtības jautājums  bija interaktīva lekcija par to, cik svarīgi un ar kādām metodēm iedzīvotājus, valsts, pašvaldību iestādes, privātus pasūtītājus iesaistīt projekta izstrādē tā agrīnā stadijā, it sevišķi, ja tas ir arhitektūras mantojuma objekta pārbūves projekts. Vienošanās par nepieciešamo, risinājumiem, kompromisu meklēšana ir jāveic ieceres izstrādes stadijā, tādējādi ietaupot laiku, finansējumu un radot kvalitatīvu objektu gala rezultātā. Prezentācija soli pa solim parādīja, kā virzīt procesu, lai radītu funkcionāli pārdomātu, lietotājam ērtu un arhitektoniski vērtīgu objektu.

Seminārs parādīja, ka padomju laika apbūve ir ne tikai vidi degradējošs slogs, kā to lielā daļā gadījumu uzskata, bet atbilstoši sakārtota un uzturēta, ir sava laika, arhitektūras stila mantojuma un pielietojuma cienīgs objekts arī mūsdienās.

Semināra prezentācijas

Sustainable development of housing, renovation of multi appartment dwelling buildings, quality of living environment. Aleksandrs Feļtins Desperatelytrying to capture the vanishing past:Soviet architecture heritage in Latvia. Artis Zvirgzdiņš How to start a project: importance of engagement in early design stages, design thinking, Riga Business School case study. Miķelis Putrams

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Ozoliņa                                                                                                                                                                                                                                               projekta vadītāja                                                                                                                                                                                      sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv