Šī gada 10.aprīlī, Pērnavas muzejā, Igaunijā notiks INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ESTLAT7 “Industriālais mantojums” (Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai) noslēguma konference, kurā aicināti piedalīties gan projekta partneri un projektā iesaistīto tūrisma objektu pārstāvji, gan citi industriālā mantojuma un tūrisma entuziasti.

Konferenci atklās projekta vadošā partnera  – Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Jana Kalve un EstLat programmas Apvienotā sekretariāta programmas konsultante Laura Jessopa (Laura Jessop).

Konferencē partneri un citas ieinteresētās puses tiksies, lai diskutētu  par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma attīstībā un lai dalītos ar labajiem piemēriem tepat Latvijā un Igaunijā, kā arī mācītos no Vācijas un citu Eiropas valstu pieredzes Industriālā mantojuma iekļaušanai tūrisma apritē. Pasākuma laikā tiks vadītas prezentācijas par Industriālā mantojuma lomu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un ERIH (European Route of Industrial Heritage), kas ir Eiropas industriālā mantojuma lielākais informācijas tīkls tūristiem un sevī apvieno vairāk nekā 1800 apskates objektu no visas Eiropas. Pieredzes stāstos un iedvesmojošos piemēros industriālā mantojuma attīstībai dalīsies dažādu jomu profesionāļi.

Vienlaikus projekta noslēguma konferencē būs iespēja visaptveroši iepazīties ar projekta sasniegtajiem rezultātiem, izprast un pārrunāt industriālā mantojuma vērtību nozīmi un to piedāvātās iespējas tūrisma dažādošanā, kā arī diskutēt par tūrisma nozarē aktuālām tēmām.

Pasākuma programma

Projekta “Industriālais mantojums” īstenošanā kopumā iesaistījušies 30 partneri, un divu gadu laikā pilnveidoti 25 industriālā mantojuma objekti Igaunijā un Latvijā, attīstot tos kā tūrisma objektus un piešķirot tiem pavisam jaunu dzīvi. Lai popularizētu industriālo mantojumu abās valstīs, izstrādāts kopīgs industriālā mantojuma tūrisma maršruts un pieci tematiskie maršruti. Turklāt, lai pievērstu sabiedrības uzmanību industriālajam mantojumam kā tūrisma piedāvājumam,  tiek īstenotas dažādas mārketinga aktivitātes – izveidoti video stāsti, organizētas nedēļas nogales ar plašu pasākumu programmu šajos objektos, izdots ceļvedis u.c. Projekta laikā izveidots sadarbības tīkls starp industriālā mantojuma īpašniekiem, un tūrisma attīstības plānotājiem un citiem ieinteresēto pušu pārstāvjiem, kā arī uzsākta sadarbība ar starptautiskajām industriālā mantojuma organizācijām.

Projekts ESTLAT7„Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Papildu informācija par projektu pieejama:

FBhttps://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/

YThttps://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw

                                            EstLat mājas lapāhttps://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

Informāciju sagatavoja:

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.