Industriālais mantojums kļūs par arvien nozīmīgāku tūrisma galamērķi, secināts konferencē Pērnavā. Š.g. 10.aprīlī. Pērnavas muzejā, Igaunijā notika INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ESTLAT7 “Industriālais mantojums” (Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai) noslēguma konference, kurā piedalījās iesaistīto programmas uzraugošo institūciju pārstāvji, projekta partneri un projektā iesaistīto tūrisma objektu pārstāvji, kā arī  citi industriālā mantojuma un tūrisma profesionāļi.

Konferencē partneri un citas ieinteresētās puses diskutēja par industriālā mantojuma vērtībām un to nozīmi tūrisma attīstībā Latvijā, Igaunijā, kā arī Eiropā kopumā . Tāpat tika izgaismota iespaidīgā projekta partnerība un izveidotais pārrobežu industriālā mantojuma objektu maršruts.  Partneriem bija unikāla iespēja iepazīt Vācijas un citu Eiropas valstu pieredzi Industriālā mantojuma iekļaušanai tūrisma apritē.

Konferenci atklāja EstLat programmas Apvienotā sekretariāta programmas konsultante Laura Jessopa (Laura Jessop) projekta vadošā partnera – Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Jana Kalve. Pasākuma laikā prezentēja Industriālā mantojuma lomu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un ERIH (European Route of Industrial Heritage), kas ir Eiropas industriālā mantojuma lielākais informācijas tīkls tūristiem un sevī apvieno vairāk nekā 1800 apskates objektu no visas Eiropas. Pieredzes stāstos un iedvesmojošos piemēros industriālā mantojuma attīstībai dalījās dažādu jomu profesionāļi.

Projekta “Industriālais mantojums” īstenošanā kopumā iesaistījušies 30 partneri. Lai popularizētu industriālo mantojumu abās valstīs, izstrādāts kopīgs industriālā mantojuma pārrobežu tūrisma maršruts un pieci tematiskie maršruti – bākas, dzirnavas, dzelzceļa mantojums, ūdenstorņi un senas ražotnes, kas kopā apvieno 85 objektus. Turklāt, lai pievērstu sabiedrības uzmanību industriālajam mantojumam kā tūrisma piedāvājumam, tika īstenotas dažādas mārketinga aktivitātes – izveidoti video stāsti un virtuālās tūres, organizētas 5 nedēļas nogales ar plašu pasākumu programmu šajos objektos, izdots industriālā mantojuma ceļvedis u.c. Projekta laikā izveidots sadarbības tīkls starp industriālā mantojuma īpašniekiem, un tūrisma attīstības plānotājiem un citiem ieinteresēto pušu pārstāvjiem, kā arī uzsākta sadarbība ar starptautiskajām industriālā mantojuma organizācijām.

Projekta nedēļas nogaļu pasākumi ir pierādījuši, ka šie objekti cilvēkiem patiešām interesē. Piemēram, 5 nedēļas nogalēs pagājušā gada septembrī un oktobrī Latvijā un Igaunijā apmeklētāju skaits vairāk kā 5 reizes pārsniedza cerēto. Šie rezultāti mums sniedz pārliecību, ka apmeklētāju skaits abu valstu industriālajos objektos drīz varētu pārsniegt 200 000.

Projekts ESTLAT7„Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Papildu informācija par projektu pieejama:

FBhttps://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/

YThttps://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw

                                            EstLat mājas lapāhttps://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

Informāciju sagatavoja:

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.