Konkursa mērķis ir apzināt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas, iesaistot sabiedrību), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai citās pašvaldībās un valstīs.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst izvirzīt vienu pieteikumu, Latvijas kandidāts Eiropas konkursam tiks noteikts nacionālajā atlasē, kurā var piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Lai novērtētu ieguldītā darba ilgtspēju, pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir jābūt īstenotam/ai līdz 2019.gada 31.decembrim.

Plašāka informācija par EP Ainavas balvas astotās sesijas nacionālo atlasi un iepriekšējām atlasēm ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē sadaļā https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva.

Lai piedalītos šī gada atlasē, aicinām latviešu valodā aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu un kopā ar pielikumiem (fotoattēliem un citiem informatīvajiem materiāliem) ar norādi “Ainavas balva” iesniegt ministrijā līdz 2022.gada 1.jūlijam vienā no šādiem veidiem:

  1. a) sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv;
  2. b) sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pieteikuma veidlapas izdruka papīra formātā un datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem elektroniskā formātā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta vecāko eksperti Daci Grantu (e-pasts dace.granta@varam.gov.lv; tālrunis 67026553).

Konkursa astotās sesijas Latvijas nacionālās atlases PIETEIKUMA VEIDLAPA EP Ainavu balvas nacionālo atlašu dalībnieki no 2012.-2020. gadam