2019.gada 08.maijā notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde.

Sēdes sākums: plkst. 11:00

Sēdes norises vieta: Pilsētas laukums 3, Kuldīga, 2.stāva sanāksmju telpa

Sēdes materiāli:

Darba kārtība Pašvaldību uzdotie jautājumi un atbildes Remontdarbi Kurzemē 2019 Procesa uzraudzība Atputekļošana 2019 Ceļu sakārtošana Lietuvas pierobežā Gateway & Partners prezentācija