Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu un veicinātu savstarpējo sadarbību, 25.augustā, Kuldīgā Brīvdienu mājā “Raxti” Kurzemes plānošanas reģions organizēja apmācības pašvaldību pārstāvjiem ar tēmu “Komunikācija ar sarežģītu klientu”. Apmācību mērķis bija pašvaldību pārstāvjiem ar praktisku prasmju apmācību spēles palīdzību uzlabot prasmes klientu apkalpošanā un problēmsituāciju risināšanā. Pasākumā gūtās zināšanas noderēs darbam ar remigrantiem – gan veiksmīgākai to piesaistei, gan nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai.

Apmācībās piedalījās Liepājas un Ventspils valstspilsētu, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus,Talsu, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldību pārstāvji.

Pasākumu atklāja Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa, paužot prieku par iespēju tikties klātienē, kā arī uzsverot pašvaldību pārstāvju sadarbības nozīmi.

Turpinājumā pieredzē dalījās remigrante Aija Pušīlova, kura pastāstīja gan par atgriešanos Latvijā, gan par savu uzņēmumu – brīvdienu māju “Raxti”. Aija ir arī viena no granta ieguvējām projektu konkursā remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē, ko organizēja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Savukārt Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, pastāstīja par remigrācijas projektu kopumā un koordinatora darbu, skaidrojot, ka katru dienu sniedz atbalstu remigrantiem, lai veicinātu viņu atgriešanos dzimtenē. Viņa arī uzsvēra, ka ļoti nozīmīga ir remigrācijas koordinatora sadarbība ar pašvaldībām un to iesaiste remigrācijas veicināšanā, lai varētu sniegt remigrantiem nepieciešamo atbalstu un palīdzētu iejusties, risinot dažādus, tai skaitā ar dzīvesvietu, izglītības iestādēm, darba vietām saistītus jautājumus,

Apmācības vadīja Roberts Kecko no “Smart Games Club”, kuru galvenā darbības sfēra ir lietišķo spēļu izstrāde uzņēmumiem. Apmācību laikā tika strādāts pie labu attiecību veidošanas pamatiem ar klientu, tai skaitā atbildības uzņemšanos, situācijas noskaidrošanas un piemērotu risinājumu piedāvāšanas. Tāpat apmācību dallībniekiem bija iespējas apgūt jaunas tehnikas, kā neizdegt darbā, saglabāt pozitīvismu.

Pasākums noslēdzās ar diskusijām un informācijas apmaiņu starp dažādu pašvaldību pārstāvjiem.

Par remigrācijas projektu:

Laika posmā no 2018.gada marta līdz 2022.gada jūnijam remigrācijas koordinatora konsultācijas ir izmantojuši un Kurzemē atgriezušies 845 cilvēki. Potenciāla vēlme atgriezties ir 651 cilvēkam, bet kopumā sagatavoti 2344 personalizēti piedāvājumi. Visa informācija par remigrācijas pilotprojektu pieejama vietnē www.paps.lv, kur arī ar anketas palīdzību iespējams uzdot aktuālos jautājums tiem, kas jau ir atgriezušies vai vēl tikai apsver domu par atgriešanos Latvijā nākotnē.

Papildu informācijai:

Agnese Berģe, Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore, koordinators@kurzemesregions.lv