2018.gada 31.maijā Kuldīgā notikusi projekta partneru ievada tikšanās un projekta darba grupas pirmā sanāksme. Projekta ievada tikšanās un darba grupas sanāksmē projekta partneri prezentāciju veidā iepazīstināja ar būtiskāko informāciju par katru partneri (raksturlielumi, galvenās atbildības jomas), nepieciešamības pamatojumu iesaistei projektā, potenciālajiem ieguvumiem projekta īstenošanas rezultātā un nākotnes plāniem degradēto teritoriju revitalizācijai.
 
Tika uzsvērti būtiskākie vispārējie Latvijas – Lietuvas programmas un projekta īstenošanas nosacījumi, detalizēti pārrunāta projekta vadība un koordinācija, laika plāns un katra aktivitāte. Projekta partneri informēja par paveikto iepirkumu procedūru sagatavošanā/ īstenošanā, vienojās par katram veicamajiem uzdevumiem, kas nepieciešami gan aktuālo, gan tālāko aktivitāšu sekmīgai norisei.
 
Noslēgumā projekta partneri iepazinās ar Kuldīgas pašvaldības pieredzi degradētu ēku atjaunošanā vēsturiskā teritorijā – sakārtoto bijušo ebreju sinagogas ēku kompleksu izmantošanai pašvaldības bibliotēkai un mākslas namam, kā arī peldbaseina un sporta skolas ēku kompleksu.
 

Informāciju sagatavoja:Sarmīte Ozoliņa, projekta, vadītāja
tel. 29453184, e-pasta, adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv

 
Brownfields Kurzeme Planning region presentation LatLit Overview of the Project, General project Implementation Rules Brownfields Kaunas Brownfields Kuldīga Brownfields Saldus Brownfields Skrunda Brownfields Ventspils Brownfields Kaunas City