Mērķis
Kurzemes reģiona kultūras projektu atbalsts.

 Kultūras programmu īstenošanas laiks
01.05.2021. – 31.12.2021.

  Projekta vadītāja                              Evita Taupmane                                                   +371 26588777
kultura@kurzemesregions.lv

Projektu atskaites sagatavošanas forma Logo lejupielādei .zip formātā Kurzemes kultūras programma 2021

Informācija par aktivitātēm iepriekš īstenoto Kurzemes Kultūras programmu ietvaros