Aicinām apzināties mūsu unikālās vērtības, izvērtēt iespēju kļūt par pilntiesīgiem biedriem starptaustikās organizācijās un iegūt atpazīstamību ārpus Latvijas robežām!

Kultūras mantojums ietver sevī gan industriālo, gan arī militāro mantojumu.

Europa Nostra ir visas Eiropas kultūras mantojuma federācija, kas pārstāv Eiropas kultūras un dabas mantojuma aizsardzības organizācijas. Tā ir šīs kustības balss attiecīgajām starptautiskajām struktūrām, jo ​​īpaši Eiropas Savienībai, Eiropas Padomei un UNESCO.

Europa Nostra misija ir:

 • Piešķirt formu un balsi arvien pieaugošajai pilsoņu kustībai, lai atbalstītu kultūras un dabas mantojumu visā Eiropā
 • Būt spēcīgiem mantojuma aizstāvjiem, gūstot ieguvumus mūsu ekonomikai, sabiedrībai, kultūrai un videi – sarunās ar politikas veidotājiem visos pārvaldes līmeņos: vietējā, reģionālā, nacionālā, Eiropas un pasaules mērogā.
 • veicināt, lai glābtu Eiropas visvairāk apdraudētos mantojuma objektus, un atbalstīt mūsu dalībnieku aktivitātes.
 • Veicināt paraugpraksi mantojuma jomā visā Eiropā – sākot no pētniecības līdz saglabāšanai, sākot ar izglītību, apmācību un izpratnes veidošanu un beidzot ar speciālistu un brīvprātīgo īpašo apkalpošanu.

Mūsu vērtības

 • Kultūras mantojums ir būtisks plaukstošai, vienotai un stabilai Eiropai;
 • Pilsētu un lauku attīstībā jāņem vērā kultūras mantojums;
 • Kultūras mantojums nav pagātnes relikts; tā ir būtiska, noderīga un pieejama šodienas un rītdienas sastāvdaļa;
 • Kultūras mantojums ir sarežģīts un daudzslāņu, tāpēc tas nepieder vienai kultūras grupai vai nācijai, bet gan pieder visiem eiropiešiem;
 • Kultūras mantojums ir saglabājams nākamām paaudzēm, un tāpēc par labu pārvaldību pašreiz ir atbildīgs ikviens Eiropā dzīvojošais.

Apsveicam Līgatni ar Europa Nostra pilntiesīga biedra statusa iegūšanu!  Līgatne ir jau trešā šīs organizācijas dalībniece no Latvijas, līdz šim Europa Nostra biedri no Latvijas ir Kuldīgas novada dome un Rīgas latviešu biedrība!

Europa Nostra vēstule Līgatnes Tūrisma informācijas centram par uzņemšanu organizācijā

Līgatne ir unikāla ar savu ainavisko dabu un industriālā mantojuma vērtibu!

Vairāk par organizāciju uzziniet:  https://www.europanostra.org

Our mission

 • To give shape and voice to an ever-growing citizens’ movement to support cultural and natural heritage across Europe
 • To be forceful advocates of heritage – with its multiple benefits for our economy, society, culture and the environment – towards policy-makers at all levels of governance: local, regional, national, European and on a global scale.
 • To campaign to save Europe’s most endangered heritage sites and support actions led by our member organisations.
 • To promote best practices in the heritage field across Europe – from research to conservation, from education, training and awareness-raising to the dedicated service of professionals and volunteers.

Our values

 • Cultural Heritage is essential for a prosperous, unified and stable Europe;
 • Cultural Heritage should be respected in urban and rural development;
 • Culture Heritage is not a relic of the past; it is a relevant, useful and accessible part of today and tomorrow;
 • Cultural Heritage is complex and multi-layered and therefore does not belong to one cultural group or nation, but instead belongs to all Europeans;
 • Cultural Heritage is on loan from future generations and good stewardship in the present is therefore the responsibility of everyone living in Europe.