Atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt kultūras pasākumu rīkotājus, kuri Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija spiesti līdz 2021.gada 1.jūlijam atcelt izziņotos publiskos kultūras pasākumus, kā arī tos kultūras pasākumu rīkotājus, kuri veikuši atmaksu skatītajiem par nesaņemto pakalpojumu, jo epidemioloģiskās drošības prasības liegušas tiem pasākumu apmeklēt tādēļ, ka personai nav sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta vai skatītājs nevarēja pasākumu apmeklēt pozitīva Covid-19 testa rezultāta dēļ.

Pieteikšanās:

no 2021. gada 4.oktobra līdz 2021. gada 14. oktobrim plkst. 12.00;

no 2021. gada 24. novembra līdz 2021. gada 3. decembrim plkst. 12:00.

Nolikums

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Baiba Gremzde, tālrunis 25948469
e-pasts: baiba@kkf.lv

2021. gada pirmie konkursi
Atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt kultūras pasākumu rīkotājus, kuri Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija spiesti atcelt izziņotos publiskos kultūras pasākumus (turpmāk – pasākumi), kuriem bija jānoris Latvijas valsts teritorijā Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim un/vai turpmākajos periodos, par kuriem Ministru kabinets būs pieņēmis lēmumu par publisko pasākumu rīkošanas aizliegumu, kultūras pasākumu rīkotājiem daļēji atmaksājot naudu par pārdotajām biļetēm uz atceltajiem pasākumiem (t.sk. arī no citiem periodiem pārceltajiem pasākumiem) iepriekšminētajā periodā.

Pieteikumu iesniegšana e-doc formātā, sūtot uz e-pastu kkf@kkf.lv, norādot subject ailē: Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija:
no 2021. gada 22. janvāra līdz 2021. gada 12. februārim plkst. 12.00;
no 2021. gada 8. marta līdz 2021. gada 31. martam plkst. 12.00;
no 2021. gada 10. maija līdz 2021. gada 14. jūnijam plkst.12.00.

1.konkursa rezultāti
2.konkursa rezultāti
3.konkursa rezultāti

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Baiba Gremzde, tālrunis 25948469
e-pasts: baiba@kkf.lv

Informācija pārpublicēta no VKKF tīmekļvietnes: http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/kult%C5%ABras-pas%C4%81kumu-r%C4%ABkot%C4%81ju-bi%C4%BCe%C5%A1u-kompens%C4%81cija/