LLI-447 “Izzini Baltus”

“Izzini Baltus” projektā nupat tapuši 10 jauni info stendi Baltu ceļa Kuršu lokā:

  • Slepkavkalva un Slepkavakmens
  • Silakalēju Zviedru akmens
  • Akmeņkalnu Velna pēdas akmens
  • Grīžu Velna beņķis
  • Sabiles pilskalns
  • Čiekuru bedrīšakmens
  • Durbes pilskalns
  • Vārtājas pilskalna bedrīšakmeņi
  • Kapsēdes Rudais akmens
  • Sventājas ielejas Leju svētavots

Objektu aprakstus un atrašanās vietas meklē: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/

Dodies ceļā un izzini baltus!

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu un tā aktivitātēm var uzzināt: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv