Šī gada 30.aprīļa VKKF padomē tika  apstiprināts “Kurzemes kultūras programmas 2020” ekspertu komisijas lēmums par atbalstāmajiem projektiem, kas paredz 49 projektu īstenošanu par kopējo summu 115 500.00 EUR. Kopumā Kurzemes kultūras programmā tika saņemti 106 projektu ieteikumi par kopsummu EUR 446 966.

Atbalstītie projekti Kurzemes kultūras programmā 2020

Projekta īstenotājiem līdz š.g. 15.maijam elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtā finansējuma apmēram, uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv

Aicinām arī iepazīties ar projekta atskaiti un tās sagatavošanas kārtību:

Atskaites sagatavošanas forma un skaidrojums

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Evitu Taupmani, tālr. 26588777, evita.taupmane@kurzemesregions.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Taupmane, Kurzemes kultūras programmas 2020 projekta vadītāja, evita.taupmane@kurzemesregions.lv