“KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2022” konkursa rezultāti

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Kopumā tika saņemti 102 projekta pieteikumi par kopējo summu EUR 482 259,79. Kurzemes kultūras programmas ekspertu komisijas sēdē atbalstīti un Valsts kultūrkapitāla fonda padomē apstiprināti zemāk norādītie projekti par kopsummu EUR 118 000,00:

Informācija par konkursa rezultātiem un līguma slēgšanas nosacījumiem tiks nosūtīta katram projekta pieteicējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Papildu informācijai:

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Evitu Taupmani, zvanot pa tālruni 26588777, vai elektroniski, interesējošo jautājumu nosūtot uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv.

Vairāk informācijas par “Kurzemes kultūras programmu 2022”  pieejams arī Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā “Kultūra“.