Militārā mantojuma maršruta izveidei objektu, kaujas vietu, bijušo militāro bāzu, ēku un muzeju apsekojumi Kurzemē notiek kopš jūnija un turpināsies līdz septembrim! Tie tiek veikti sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem, tūrisma informācijas centriem, vēsturniekiem un muzeju darbiniekiem. Līdz šim ir apzināti vairāk nekā 45 objekti – mēs tos uzskaitām, apsekojam un dokumentējam, lai iegūtu sākotnējos datus par objektu atrašanās vietu, GPS koordinātēm, uzņemtu fotogrāfijas un apkopotu informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem šajos objektos, kā arī tiktos ar to īpašniekiem. Visa informācija par objektiem pēc tās apkopošanas būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā www.militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti arī 10 ceļojumu maršruti ar militāru tematiku.

Apsekojot vairāk kā pusi mums zināmo militārā mantojuma objektu Kurzemē, kopumā secinām, ka Kurzemē militārā mantojuma objekti ir sastopami gandrīz visās 20 pašvaldībās, tomēr visbagātīgāk – lielajās pilsētās – Liepājā Ventspilī – un to apkārtnē, Saldus un Vaiņodes novados, kā arī piejūras teritorijās. Tūrisma piedāvājumā pa brīvības cīņu vietām un militārā mantojuma maršrutu vadībā kā nozīmīga pieturvieta būs Karosta Liepājā ar izveidoto 10 km garo Brīvības taku, Karostas cietumu, nesen publikai atvērto ūdenstorni un daudziem citiem unikāliem objektiem, kur īpaši gida pavadībā var izzināt Neatkarības kara, 2.pasaules kara un padomju militārās slēgtās zonas norises Karostā. Diemžēl secinām, ka no PSRS militārā mantojuma – vairāk nekā 50 militārām bāzēm, poligoniem, lidlaukiem un armijas noliktavām laika zoba un cilvēku destruktīvās darbības rezultātā labā stāvoklī ir saglabājušies mazāk kā 10 padomju militārā mantojuma objektu. Viens no īpašiem piemēriem, ko izdevies glābt, ir Irbenes radioteleskopi, savukārt tiem pieguļošā apbūve diemžēl jau pieskaitāma mantojumam, kas ir zudis -palikuši tikai stāsti un fotogrāfijas no to ziedu laikiem. Jāpiemin arī fakts, ka lielākā daļa no kādreizējiem padomju objektiem ir zuduši pavisam, savukārt, daudzi ir ļoti sliktā stāvoklī, tai skaitā bīstami dzīvībai, un jau ir paredzēti nojaukšanai. Vairāki objekti atrodas privātīpašnieku un dabas liegumu teritorijās, un joprojām nav īsta skaidrības, vai un kā varētu šos objektus saglabāt nākamajām paaudzēm.

Aicinām privātīpašniekus un pašvaldības, kas būtu gatavi uzsākt diskusiju par militārā mantojuma objektu saglabāšanu tūrismam, sazināties ar mums, lai varam sniegt mūsu atbalstu Jums!

Turpinot darbu pie maršruta izveides, tajā tiks iesaistīti vēstures speciālisti, lai veidotu militāro objektu vēsturiskos aprakstus, kā arī tiks uzrunāti vietējie iedzīvotāji vēsturisko stāstu (liecību) pierakstīšanai.

Kopumā maršrutā ietversim 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā (muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves utt.). Kopā 36 objektos abās valstīs projektā paredzētas investīcijas, piemēram, nocietinājumi, bunkuri, krasta apsardzes baterijas, kas iepriekš nebija pieejami apmeklējumiem, tiks labiekārtoti, tiks uzlabotas un padarītas mūsdienīgākas dažādas ekspozīcijas, kas iepazīstinās ar militārā mantojuma stāstiem.

Kurzemē Ezeres muitas namā tiks modernizēta ekspozīcija, savukārt Ventspils 46.krasta baterijas tornītis no degradējoša objekta pārtaps par skatu torni ar interaktīvām vēstures izziņas iespējām, kā audiogids, animētu videofilmiņu utml.

Ja Jums ir zināms kāds militārais objekts, kas būtu iekļaujams militārā mantojuma tūrisma maršrutā, vai pazīstat kādu, kurš varētu padalīties ar interesantu personīgu vēsturisko liecību, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Kurzemē – Janu Kalvi, rakstot: jana.kalve@kurzemesregions.lv!

Kurzeme ir bagātīga arī militārā mantojuma jomā – veidosim mūsu vienreizīgo militārā mantojuma maršrutu kopā!

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā īsteno projektu, lai izveidotu kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu, kas iepazīstinās ar abu valstu militāro mantojumu laika posmā no Latvijas un Igaunijas neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai.

Projekts “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 25 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā.

#militaryheritage #militāraismantojums #Militaarajaloopärand #Militärerbe #Военноенаследие

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Militārais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.