INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI – 303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields” ) ietvaros  Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību speciālisti devās pieredzes braucienā uz Lietuvu. 24. un 25. oktobrī 20 speciālisti viesojās četrās Lietuvas pašvaldībās, lai iepazītos ar daudzveidīgiem objektiem, kas pierāda, ka agrāk degradētas, pamestas vai novārtā atstātas teritorijas vai ēkas var veiksmīgi sakārtot un atdzīvināt dažādai izmantošanai sabiedriskām vai uzņēmējdarbības vajadzībām.

Dreverna

Dreverna ir sens neliels zvejnieku ciems Klaipēdas rajona pašvaldības teritorijā, kas piedzīvojis gan saimniecisku uzplaukumu, gan vēsturisku un ekonomisku pārmaiņu izraisītu pamestību. Pašlaik Dreverna veiksmīgas pašvaldības un privātā sektora sadarbības rezultātā ir kļuvusi par iecienītu vietu tūrismam, atpūtai un sportam, kas, savukārt, veicina uzņēmējdarbību. Pieredzes brauciena dalībnieki noklausījās prezentāciju, kā arī iepazinās dabā, kā moderna mazā osta, komfortabli namiņi nakšņošanai, tūrisma objekti un ēdināšanas vietas ir pilnībā pārvērtuši kādreizējo novārtā atstāto zvejnieku ciemu.

Šilute

Šilute ir pilsēta pie Nemunas deltas Šilutes rajona pašvaldības teritorijā, tā saucamajā “mazajā Lietuvā”. Pieredzes brauciena dalībnieki iepazinās ar to, kā dabā tiek realizēts Šilutes ainavu apsaimniekošanas plāns, veidotas ainavas, sakārtotas neizmantotas industriālās ēkas, bijušās katlu mājas teritorija. Tika parādīta jaunā, pārbūvētā Šilutes autoosta ar labiekārtotu teritoriju, kas ir privāta investīcija. Dalībnieki iepazinās ar Šišas vecupes teritorijas attīrīšanu un pārveidi atpūtas un sporta vajadzībām, šīs darbības tiek īstenotas cita pašlaik notiekoša Latvijas – Lietuvas sadarbības projekta ietvaros. Tālāk apskatei tika piedāvāta iekšzemes zvejniecības infrastruktūras izveide Pakalnes upē Rusnes salā, mazās jahtu ostas attīstība Kintā, kā arī inovatīvais un ļoti interesantais Nemunas deltas reģionālā parka muzejs.

Tauraģe

Tauraģe ir sena, vēsturiskiem notikumiem bagāta pilsēta, kas atrodas Jūras upes krastos Tauraģes rajona pašvaldības centrā. Tā mantojusi arī plašas kādreizējās militārās būves gan pašā pilsētā, gan Tauraģes ciemā, tādēļ daļa no apskates objektiem bija izvēlēti kā piemērs tam, kā var pārveidot un atdzīvināt šādas vietas. Brauciena dalībnieki iepazinās ar kādreiz militāristu vajadzībām būvēta kultūras nama pārbūvi par daudzfunkcionālu centru, kur ietilpst gan sabiedriskais centrs, gan telpas dažādām citām vajadzībām, jauniešu centru, kas izveidots bijušās militārās caurlaides ēkas telpā. Arī kādreiz militāristu ģimenēm celtās daudzdzīvokļu ēkas tagad ir atjaunotas un siltinātas.  Interesants apskates objekts un veiksmīgas attīstības piemērs bija Tauraģes piedzīvojumu parks ( privāta investīcija ), kur daudziem radās vēlēšanās atgriezties kā individuāliem tūristiem.

Šauļi

Šauļi ir sens kultūrvēsturisks un saimnieciskās darbības centrs, lielākā no pilsētām, kurā viesojās brauciena dalībnieki. Arī šī pilsēta ir mantojusi agrāko militāro teritoriju, kurai mūsdienās jāatrod atbilstoši sakopšanas, pārbūves un izmantošanas risinājumi.

Brauciena dalībniekiem visspilgtāko iespaidu atstāja Šauļu industriālais parks un brīvā ekonomiskā zona, kur uzņēmējdarbības vajadzībām sagatavotā infrastruktūra ir  tiešām ievērojams pienesums Šauļu pilsētas attīstībai.

Noslēgumā dalībnieki iepazinās ar lieliski aprīkoto Povila Višinska publisko bibliotēku un Šauļu sporta ģimnāzijas ēku, kā arī vēsturisku saldumu ražotni, kas ir privāta investīcija.

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 4 partneriem no Kurzemes pašvaldībām un 4 partneriem no Lietuvas  INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Ozoliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta LLI – 303 “Clean Brownfields” vadītāja
sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv