Kurzemes piekrastē kopskaitā uzstādīti 47 informācijas stendi, kuri ceļotājam palīdzēs orientēties Jūrtakas attiecīgajā posmā. Informācijas stendos iekļauta attiecīgā posma karte,  noderīga informācija kājāmgājējam un ikvienam citam ceļotājam – praktiski ieteikumi par maršruta posmu, šķēršļi – upes un dabas liegumi, apskates vietas,  kā arī informācija par naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem, sabiedrisko transportu u.c. ceļotājam svarīga informācija. Uz katra no stendiem izvietots QR kods, kuru noskenējot ceļotājs tiek novirzīts uz attiecīgo posmu jurtaka.lv mājas lapā, tādējādi nodrošinot informācijas aktualitāti pēc stenda uzstādīšanas.

Izgatavotas arī 50 kopējās Jūrtakas informācijas plāksnes, kurā īsi raksturots katrs no 60 Jūrtakas posmiem –  katras dienas vēlamā starta vieta, finišs, maršruta gaita, garums, laiks, kurā posms veicams un tā grūtības pakāpe. Plāksnes paredzētas izvietošanai vietējos Tūrisma informācijas centros un tūrisma uzņēmumos, lai informētu ceļotājus par šādu – 1200 km garu maršrutu Latvijā un Igaunijā, kas ir daļa no Eiropas garās distances kājāmgājēju maršruta E9. Informācijas plāksne kalpotu kā aicinājums veikt šo maršrutu, vai kādu no tā posmiem, ikvienu Latvijas un ārvalstu ceļotāju.

Šāds vērienīgs darbs nebūtu paveicams bez vietējo TIC darbinieku palīdzības. Tāpēc izsakām lielu pateicību par sadarbību un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots Igaunijas – Latvijas Programmas ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā.

Papildus informācija:
Kurzemes plānošanas reģions:
Aija Neilande, T.: 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv
www.jurtaka.lv

Preses ziņa atspoguļo autora viedokli un Igaunijas – Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.