Šī gada 23.februārī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome – pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki – tikās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes. Ar ES atbalstu 2021.- 2027.gadam un plānotajām investīcijām tautsaimniecībā tādās jomās, kā klimats un energoefektivitāte, ekonomikas transformācija un produktivitāte, nevienlīdzības mazināšana un digitālā transformācija iepazīstināja Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone, Valsts sekretāra vietniece būvniecības jautājumos Ilze Beināre, Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs un Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore.

Tikšanās laikā visaktīvākās diskusijas izvērtās par valsts un Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējām energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu ēkās un privātmājās,  valsts ēku energoefektivitātes uzlabošanai, siltum/aukstumapgādei, kā arī pašvaldību iespējām piesaistīt finansējumu sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecībai un atjaunošanai un zemas īres maksas mājokļu būvniecībai. Ekonomikas ministrijas pārstāvji sniedza skaidrojumus par pašvaldību iespējām atbalsta saņemšanai dažādās programmās, norādot, ka turpinās darbs pie to nosacījumiem, kas tiks pārrunāti ar pašvaldībām.

Tāpat tika pārrunāti jautājumi saistībā ar biznesa inkubatoru darbību un atbalstu uzņēmējiem visā Latvijā, tai skaitā produktivitātes un inovāciju attīstībai, kā arī nacionālās nozīmes industriālo teritoriju un parku attīstība.

Ekonomikas ministrijas prezentācija

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv