Šī gada 9.jūnijā plkst. 11.00 tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks klātienē. 

Sēdes norises laiks: 9.jūnijā plkst. 11.00

Sēdes norises vieta: “Nornieki”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads

9.jūnijā uz sēdi sanāca Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome – pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki – , lai lemtu par Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes Darba uzdevuma un termiņu grozīšanu un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Sēdē Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki arī apstiprināja sagatavoto Kurzemes plānošanas reģiona Publisko gada pārskatu par 2020.gadu.

Sēdes materiāli:

darba kārtība KPRAP Lēmumprojekti Lēmumprojekts 1.pielikums KPR AP 2027 darba uzdevums termiņi Lēmumprojekts 2.pielikums KPR IAS aktualiz. darba uzdevums termiņi 1DK_KPR PUBLISKAIS gada pārskats_2020. gads Izziņa pie 2 DK un 3DK jautājuma: Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes Darba uzdevuma un termiņu grozīšanu un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu