2019.gada 20.novembrī notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

Sēdes sākums: plkst. 10:00

Sēdes norises vieta: Kuldīga, Pilsētas laukums 3, Kuldīgas attīstības aģentūrā, 2.stāva sanāksmju telpā

Sēdes materiāli:

Darba kārtība Lēmumprojekti 1 DK_ VARAM prezentācija 1DK_Pielikumi 2DK_Prezentācija 3DK_Lēmums par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 4DK_Kurzemes reģiona vidusskolu aptauja - Vidējās izglītības izvēļu grozu plānošana Kurzemes reģionā