2020.gada 04.martā notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

Sēdes sākums: plkst. 10:00

Sēdes norises vieta: Kuldīga, Pilsētas laukums 3, Kuldīgas attīstības aģentūrā, 2.stāva sanāksmju telpā

Sēdes materiāli:

Darba kārtība Lēmumprojekti 1 DK_ KPR finanšu gada pārskats par 2019.gads 2DK_Par investīciju programmu autoceļu attīstībai ATR kontekstā 2DK_Prezentācija Ceļi ATR 2021-2023 3DK_Prezentācija TELEMEDICĪNA LATVIJAS REĢIONOS