26.aprīlī Kuldīgā klātienē norisinājās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Lielāko daļu sēdes laika Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki veltīja sarunām par atbalstu Ukrainai.  Attīstības padome tiešsaistē tikās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ukrainas pašvaldībām A.Miščenko, NVO “Ukrainas mazpilsētu asociācija” priekšsēdētāju, Ukrainas īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministra vietnieku P.Kozirevu, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektori O.Kiriļuku, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas attīstības direktori K.Pastuščenko un Ukrainas pašvaldību vadītājiem. Kopumā sanāksmē piedalījās un par sadarbības iespējām diskutēja vairāk nekā 100 dalībnieku no Latvijas un Ukrainas.

Sarunas laikā Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki informēja par pašvaldību jau sniegto plašo atbalstu Ukrainas valstspiederīgajiem un apliecināja gatavību palīdzēt arī turpmāk. Ukrainas pārstāvji daudzkārtīgi pateicās Latvijai un tās iedzīvotājiem par sniegto atbalstu, īpašu pateicību paužot par jau esošajām sadraudzības saitēm ar Kuldīgas, Saldus un Tukuma pašvaldībām. Atzinīgi un sirsnīgi vārdi tika arī pausti par Latvijas iedzīvotāju atsaucību un nesavtīgo palīdzību Ukrainas valstspiederīgajiem, kuri šobrīd atrodas Latvijā. Tāpat tika apspriesta esošā situācija daudzās Ukrainas mazajās pilsētās un pašvaldībās, diskutējot, kā, savstarpēji sadarbojoties Latvijai un Ukrainai, būtu iespējams šīs pilsētas un pašvaldības atbalstīt. Daudzu Ukrainas pašvaldību pārstāvji sarunās norādīja, ka visbūtiskākā šobrīd ir humānā palīdzība – pārtika, pirmās nepieciešamības preces, kā arī medikamenti kara skartajām Ukrainas teritorijām un atbalsts Ukrainas bērniem, piemēram, bērnu rehabilitācijas, izglītības un vasaras nometņu organizēšanas iespējām Latvijā. Tika arī pausta cerība par draudzības saišu stiprināšanu un vēl plašāku un ciešāku abu valstu pašvaldību sadarbību nākotnē pēc kara beigām.

Latvijas un Ukrainas pārstāvju tikšanās noslēgumā Kuldīgas novada pašvaldība parakstīja vienošanos par sadarbības turpināšanu ar Skrundas sadraudzības pilsētu Kosivu, savukārt Talsu novada pašvaldība pauda vēlmi ciešākas sadarbības veidošanai ar kādu no Ukrainas pašvaldībām.

Kurzemes plānošanas reģions ir pirmais no plānošanas reģioniem, kurš tikās ar Ukrainas pārstāvjiem, lai pārrunātu abu valstu pašvaldību un pilsētu sadarbības stiprināšanas iespējas. Līdzīgas tikšanās tiek plānotas arī citos plānošanas reģionos.

Sēdes noslēguma daļā tika pārrunāti gan ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes, gan administrācijas darbu saistīti jautājumi un aktualitātes, tai skaitā nolikuma izskatīšana un apstiprināšana aktivitātei Norvēģu finanšu instrumenta atbalsta īstenotā projekta ietvaros, kas stiprinās Kurzemes reģiona uzņēmējdarbības attīstību, veicinot eksporta tirgus apgūšanu, pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju dalību tematiskajās izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2022.gada 26. aprīļa sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv