Kurzemes plānošanas reģiona un Gateway & Partners organizētajām ekspertu konsultācijām jeb mentoringam kopumā pieteicies 21 Kurzemes reģionā reģistrēts uzņēmums, kas šo iespēju varēs izmantot līdz šī gada beigām. Vislielākā interese no uzņēmumu puses izrādīta par iespēju saņemt biznesa attīstības eksperta konsultācijas, tāpat aktuālas bijušas arī eksporta speciālista, inovāciju eksperta, finansista, grāmatveža un jurista konsultācijas. Ekspertu konsultācijām pieteikušies uzņēmumi no visiem Kurzemes novadiem, pārstāvot tādas nozares kā informācijas tehnoloģijas, pārtikas ražošana, kokapstrāde, pasažieru pārvadājumi, farmācija un citas.

Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros līdz 20. novembrim bija iespēja pieteikties mentoringa sesijai sava uzņēmuma biznesa attīstībai, ko piedāvā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Gateway&Partners. Mentoringa sesijas ietvaros uzņēmējiem tiks piedāvātas profesionālas eksporta speciālista, inovāciju eksperta, biznesa attīstības konsultanta, finansista, grāmatveža un  jurista konsultācijas.

Projekta ietvaros mentoringa sesijas tiks organizētas arī nākamajā gadā, tāpēc uzņēmumi, kuri nepaguva pieteikties konsultāciju saņemšanai šogad, aicināti sekot līdzi informācijai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā vai sociālajos tīklos.

Mentoringa sesijas uzņēmējiem tiek organizētas projekta Nr. LV-LOCALDEV0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas grantus finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Vairāk informācijas par Gateway & Partners: https://gatewaypartners.net/lv/ 

 Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv