2018.gada 23.novembrī
Labklājības ministrijas komunikācijas kampaņas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Cilvēks nevis diagnoze” ietvaros 22.novembrī Kuldīgā notika ekspertu diskusija par iedzīvotāju izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un iespējām viņu integrēšanai sabiedrībā. Tajā piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji.
   

Diskusijas dalībnieki:

  • Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Sigita Rozentāle;
  • Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa;
  • Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece;
  • Liepājas Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja Maija Agatina;
  • Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” valdes locekle Ieva Sāmīte – Cērpa.

Diskusiju vadīja Haralds Burkovskis.
pasākuma viesi – Kurzemes pašvaldību, VSAC un NVO pārstāvji.