No šī gada 14. līdz 16.novembrim, Kurzemes plānošanas reģions organizēja labās prakses apgūšanas braucienu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes vai to deleģētajiem pārstāvjiem- Kurzemes pašvaldību darbiniekiem – uz Tallinu un Tartu. Brauciena laikā tika iepazīts igauņu kolēģu paveiktais inovāciju un digitalizācijas jomā, tiekoties gan ar pašvaldību, universitāšu gan arī uzņēmēju pārstāvjiem.

Pirmajā vizītes dienā Tallinā delegācija tikās ar Ülemiste Future City pārstāvjiem un Tallin inovation hub, kur tika iepazīstināti ar pilsētvides plānošanas aspektiem un viedo tehnoloģiju izmantošanu. Ülemiste Future City pārstāv privāto sektoru, kas attīsta teritoriju kā viedo pilsētu un, sadarbojoties ar dažādiem uzņēmējiem, ļauj šo attīstīto infrastruktūru izmantot kā testēšanas laukumu dažādām viedām tehnoloģijām un robotiem. Kurzemes pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji tika iepazīstināti ar kompānijas Clevon ražotajiem robotiem, kas veic sūtījumu piegādi līdz pat klienta mājvietai. Clevon uzņēmums ir strauji augošs un jau šobrīd tiek slēgti robotu piegādes līgumi ar vairākām Eiropas valstīm, tādējādi drīzumā arī tajās tiks nodrošināti līdzīgi risinājumi, tādējādi risinot ar darbaspēku saistītos izaicinājumus.

Delegācija no Kurzemes reģiona tikās arī ar Tallinas pašvaldību, kas iepazīstināja ar paveikto ceļā uz Tallinas kļūšanu par viedo pilsētu, akcentējot lielo nozīmi datu iegūšanā un apstrādē, kas nepieciešama, lai veiktu plānošanu dažādos līmeņos.

Dienas otrajā Kurzemes plānošnas reģiona un Kurzemes pašvaldību pārstāvji iepazinās ar Telliskivi radošo kvartālu, kas 15 gadu laikā, pateicoties privātajām investīcijām, no degradētās teritorijas ir attīstījusies par vietu, kur radoši cilvēki var uzsākt savu uzņēmējdarbību, darbojoties radošo industriju biznesa inkubatorā, kur notiek dažādi mākslas, kultūras pasākumi un tos gada ietvaros apmeklē vidēji 1,5 miljoni apmeklētāju.  Šobrīd teritorija aizņem vairāk nekā 40 000 kvadrātmetru, un tajā darbojas vairāk nekā 300 radošo industriju pārstāvošo uzņēmēju.

Tāpat delegācija devās apmeklēt Baltijā lielāko virtuālās realitātes centru – PROTO centru, kas piedāvā iepazīties ar virtuālās realitātes sniegtajām iespējām, tās izbaudot dažādās izzinošās un aizraujošās ekspozīcijās.

Pēc PROTO centra iepazīšanas delegācija devās uz kompāniju Auvetech, kas ražo autonomos transportlīdzekļus, ko var izmantot tādās vietās, kur iespējams iepriekš definēt maršrutu. Šie transportlīdzekļi darbojas ar elektrodzinējiem, ir  CO2 neitrāli, kā arī spēj pārvietoties autonomi ar mazāku ātrumu, tāpēc ir lieliski piemēroti pilsētas videi.  Drīzumā tiek plānota šo transportlīdzekļu masveida ražošana.

Dienas noslēgumā delegācija viesojās Tallin Tehnopol Science Park, kas ir biznesa inkubators, ko ir dibinājuši Igaunijas valdība, Tallinas pilsēta un Tallinas tehnoloģijas universitāte.

Noslēdzoties pirmās dienas programmai, delegācija pārbrauca uz Tartu, lai nākamajā dienā no rīta tiktos ar Tartu radošo industriju inkubatoru, kas savu darbību ir uzsācis jau 2009.gadā un kā darbība tiek finansēta gan no Tartu pilsētas budžeta, gan no ienākumiem, ko biznesa inkubators saņem, izīrējot tam piederošo nekustamo īpašumu. Inkubatora īpašumā šobrīd ir piecas ēkas. Līdzīgi kā Latvijā, biznesa inkubatorā jaunie uzņēmēji var saņemt atbalstu savu ideju attīstīšanai. Interesanta ideja, kas iedzīvināta inkubatorā, ir radošo darbu izsoļu rīkošana.

Labās prakses apgūšanas brauciens turpinājās ar došanos uz Tartu universitāti, kas iepazīstināja, kā notiek sadarbība ar Tartu pašvaldību, lai kopīgi strādātu pie datu apkopošanas, kas nepieciešama, lai veiktu ilgtspējīga transporta plānošanu, samazinātu CO2 izmešus pilsētā, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju pāreju no privātā transporta uz publisko transportu.

Dienas turpinājumā notika tikšanās ar vēl vienu Tartu biznesa inkubatoru, kas tiek finansēts gan no pašvaldības, gan attīstās, pateicoties dalībai dažādos Eiropas savienības finansētos projektos, gan gūstot ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas. Tāpat inkubators darbojas arī Eiropas  Kosmosa aģentūras programmā, kur katru gadu piedāvā arī programmas atbalsta iespējas uzņēmēju projektiem. Latvijā šobrīd šī programma vēl nav pieejama.

Pēcpusdienā delegācija iepazinās ar Tartu pašvaldības īstenotajiem projektiem, kas ar dažādiem viediem risinājumiem strādā pie pašvaldībā svarīgiem jautājumiem – mobilitātes jautājumu sakārtošanas un energoefektivitātes uzlabošanas.

Kopumā, pēc intensīvas divu dienu vizītes, jāsecina, ka Igaunijā jau ieviests daudz inovāciju un paveikts daudz tehnoloģiju jomā, turklāt redzams, cik nozīmīga ir augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību un uzņēmēju sadarbība.  Dažādo tikšanos laikā tika iegūti vērtīgi kontakti, kas varētu noderēt gan pašvaldību, gan arī Kurzemes plānošanas reģiona turpmākajā darbā, tai skaitā uzsākot darbu pie reģiona mobilitātes plāna izstrādes.