Kurzemes plānošanas reģions uz projekta īstenošanas laiku aicina darbā Uzņēmējdarbības koordinatoru Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītam projektam “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu saskaņā ar projekta pieteikumu un apstiprināto budžetu:
  •  Konsultēt uzņēmējus un investorus par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Kurzemē;
  • Organizēt apmācības, biznesa forumus, pieredzes apmaiņas un ekspertu piesaistes vizītes;
  • Koordinēt dalību vietējās un starptautiskajās izstādēs;
  • Organizēt uzņēmējdarbības tēmas konkursus un mācību kursus jauniešiem;
  • Sadarboties ar partneriem (četri partneri, Kurzemes plānošanas reģions – vadošais partneris) un pašvaldībām uzņēmējdarbības jomā;
  • Organizēt mentoru/ biznesa attīstības konsultantu piesaisti.
 • Nodrošināt nepieciešamo projekta atskaišu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadītājam.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Zināšanas un vismaz divu gadu pieredze uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;
 • Pieredze projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Augstākā izglītība;
 • Pieredze Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu projektu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Zināšanas par Kurzemes reģionu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Izpratne publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos.

Darba vieta:  Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs: Saldus, Striķu iela 2.

Slodze: Pilna laika.

Darba līguma termiņš: 29.04.2024

Atalgojums: 1400,00 EUR bruto

Pieteikšanās:  Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā līdz 2021.gada 20.augustam, sūtot Pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: baiba.kuma@kurzemesregions.lv. Jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kūmu, tālrunis 29190998.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti piedalīties darba intervijās.