Šī gada 29. jūlijā notiks trešais pēc kārtas seminārs un darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros. Seminārs un darba grupa notiks Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā no plkst. 13.00 līdz 16.30. Uz pasākumu tiek aicināti transporta un infrastruktūras attīstības jomas speciālisti no Kurzemes pašvaldībām.

Darba kārtība reģistrēties semināram un darba grupai

Tematiskā darba grupa “Transports un infrastruktūra” ir jau trešā no Kurzemes plānošanas reģiona organizētā darba grupu cikla attīstības programmas 2021 – 2027 izstrādes ietvaros. Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt darba grupas vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Izglītība un sports – 12. augusts;
  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris.

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu: jana.briede@kurzemesregions.lv.