Šī gada 26.augustā no plkst. 11.00 līdz 15.30 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Kolkas tautas namā notiks darba grupa “Vide, daba un ainavas”. Uz pasākumu tiek aicināti sociālās jomas speciālisti no dažādām jomām.

Darba kārtība Reģistrēties dalībai pasākumā

Šī darba grupa ir piektā tematiskā darba grupa, kas turpina darba grupu ciklu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros. Kopš 1. jūlija ir notikušas darba grupas Kultūras, Sociālo jautājumu un labklājības, Transporta un sakaru, kā arī Izglītības jomās. Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt vēl trīs darba grupas (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris.

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu jana.briede@kurzemesregions.lv.