19. februārī Liepājas Universitāte organizēja nu jau 10. zinātniski praktisko sociālā darba konferenci, kuras tēma šogad bija „Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas”.  Konferencē piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, lai klātesošos iepazīstinātu ar sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanas jeb deinstitucionalizācijas procesa plānoto norisi Latvijā tuvākajos 7 gados, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem. Ar I.Kalniņas prezentāciju var iepazīties https://www.slideshare.net/KurzemesRegions/deinstucionalizcija-latvij-un-kurzem-kurzeme-visiem.
Inga Kalniņa par deinstucionalizācijas procesu Latvijā, 2016. Autors: Mārtiņš GrīnbergsInga Kalniņa par deinstucionalizācijas procesu Latvijā, 2016. Autors: Mārtiņš Grīnbergs
Viens no būtiskākajiem Latvijas izaicinājumiem sociālajā jomā līdz 2020. gadam ir nepieciešamība līdzsvarot visu sabiedrības grupu iespējas dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi. Šobrīd Latvijā dažādos ilgstošas sociālās aprūpes centros uzturas ap 6000 personu, tai skaitā pieaugušie un bērni ar invaliditāti, kā arī bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, par kuru ikdienas vajadzībām pārsvarā rūpējas personāls. Bieži šīm personām trūkst patstāvīgas dzīves iemaņu un arī atbalsta to apguvei. Taču daļa no tām ar ieinteresētas atbalsta personas palīdzību varētu dzīvot patstāvīgi, strādāt, veidot ģimeni – būt aktīva Latvijas sabiedrības daļa, kas sniedz ne tikai sabiedrisko, bet arī ekonomisko pienesumu valstij. Atbalsts nepieciešams arī ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu audzināšana ir grūts darbs un vēl grūtāks, ja bērnam ir invaliditāte.
Domājot par Latvijas iedzīvotāju nākotni un to pilnvērtīgas dzīves iespējām, kas vienlaicīgi ļauj ilgtermiņā attīsties arī Latvijai kopumā, un pildot Latvijas apņemšanos ievērot ANO konvencijas par personu ar invaliditāti un bērnu tiesībām, Latvijā ir uzsākta deinstitucionalizācija (DI). Tas ir process, kura mērķis ir panākt, lai pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem pēc iespējas saņemtu nepieciešamo atbalstu neatkarīgai dzīvei savā mājoklī un retāk nonāktu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, kā arī lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem var piedāvāt aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībā.

Lai deinstitucionalizācija notiku vienmērīgi visā Latvijā, to īstenos visi 5 plānošanas reģioni, kas veikuši priekšdarbus, lai saņemtu Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu nepieciešamo vajadzību izpētes un atbilstošu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai. Šobrīd visā Latvijā, tai skaitā Kurzemes plānošanas reģionā, notiek sadarbības līgumu slēgšana ar pašvaldībām un ilgstošas sociālās aprūpes centriem par sadarbību deinstucionalizācijas mērķu sasniegšanā.

Uzzini vairāk par cilvēka cienīgu dzīvi un sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem jeb deinstitucionalizāciju citviet Latvijā: http://www.krustpils.lv/jaunumi/443-vai-zinam-kas-ir-deinstitucionalizacija#.VrxWfL3EIwo.facebook

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv