Šis jau bija otrais gads, kad Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu, Igaunijas jahtu ostu attīstības centru un Latvijas un Igaunijas jahtu ostu pārstāvjiem piedalījās starptautiskajās jahtu tūrisma izstādēs Vācijā, Somijā, Polijā un Zviedrijā. Mērķis dalībai izstādēs bija stāstīt ārvalstu burātājiem par Baltijas jūras austrumu piekrastes jahtu ostām un aicināt iekļaut tās savos burāšanas maršrutos.

Šogad, lai darbs izstādēs būtu produktīvāks, tika sagatavots Jahtu ostu katalogs un jahtu ostu tīkla karte, un šajos materiālos tika iekļautas ne tikai projekta partneru ostas, bet visas Latvijas un Igaunijas piekrastē esošās jahtu ostas. Jāatzīst, ka visās izstādēs sagatavotie materiāli tika augstu novērtēti, jo tajos atrodama tāda burātājiem svarīga informācija, kā ostu piestātņu dziļums, pakalpojumi ostas teritorijā un tuvējā apkārtnē, ostas piestātņu izvietojums un informācija par ieeju ostā. Kopumā katalogā ir informācija par 72 jahtu ostām Latvijā un Igaunijā.

Katrā izstādē papildus projekta un ostu pārstāvjiem bija piesaistīts kāds vietējā valodā runājošs burātājs, kas ir pabijis lielākajā daļā Latvijas un Igaunijas jahtu ostu, un tas noteikti palīdzēja veiksmīgāk pārliecināt interesentus par to, ka burāt uz Baltijas jūras austrumu piekrasti ir droši un ērti, turklāt atraktīvais tūrisma piedāvājums var padarīt ceļojumu neaizmirstamu.

Galvenie burātājus interesējošie jautājumi, uz kuriem stenda darbiniekiem nācās atbildēt, bija par laikapstākļiem Austrumbaltijas reģionā, pakalpojumiem jahtu ostās, dziļumiem un arī par tūrisma piedāvājumiem ostu tuvējā apkārtnē. Vēl viens jautājums, kas interesēja stenda apmeklētājus, bija par vietu skaitu piestātnēs. Un burātāji bija patīkami pārsteigti, ka nav nepieciešams savlaicīgi rezervēt vietu maršrutā plānotajā ostā, jo vietas pietiek visiem. Tas stipri atšķiras no situācijas Vācijā, Somijā un Zviedrijā, kur burātāju ir daudz, un vietu skaits ostās ir ierobežots.

Savukārt stenda darbinieki, kas šajās izstādēs piedalījās jau otro gadu, atzina, ka interese par burāšanas iespējām Latvijas un Igaunijas piekrastē, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir manāmi augusi. Kopumā veiktās īsākas un garākas sarunas ar vairāk kā 3300 potenciālajiem burātājiem,  ļauj cerēt, ka jau šogad mūsu puses jahtu ostās ir sagaidāms burātāju pieplūdums. Patīkamas diskusijas izvērtās ar tiem, kas mūsu jahtu ostās jau ir pabijuši. Burātāju atmiņas par viesošanos Latvijā un Igaunijā bija tikai pozitīvas, un visi slavēja mūsu ostu labo infrastruktūru, ārkārtīgo viesmīlību, tīrību, mieru un klusumu pie piestātnēm. Somijas izstādē nācās dzirdēt ļoti pozītīvas atsauksmes par Rojas ostu, savukārt Varšavas izstādē visatpazīstamākā bija Liepāja. Interesanti, ka Vācijas izstādē Pāvilostas osta ir tā, kas no apmeklētāju puses tika pieminēta visbiežāk un ļoti pozītīvām atsauksmēm par viesmīlīgu uzņemšanu.

Jāatzīmē, ka visā projekta īstenošanas laikā jahtu ostās ir izdarīts liels darbs, lai vēl paaugstinātu drošības un komforta līmeni burātājiem, kā arī veikti ostu padziļināšanas darbi, kas ļaus ostās ienākt lielākām jahtām ar lielāku iegrimi, un to ļoti augstu novērtē ārvalstu burātāji.

Arī 2020.gadā ir paredzēts piedalīties šajās jahtu tūrisma izstādēs, un tad, apkopojot statistiku un vērojumus, varēs pilnībā novērtēt projekta EST-LAT HARBOURS ieguldījumu ārvalstu burātāju piesaistē Latvijas un Igaunijas jahtu ostām. Jau šobrīd redzam, ka pēdējo 5 gadu laikā viesu jahtu skaits pieaug. Ja 2013.gadā apkopotie dati rādīja, ka Latvijas jahtu ostās kopumā viesojušās 1615 jahtas, tad pagājušā sezonā – 2018. gadā to skaits jau sasniedzis 2262 jahtas.

Vācijā

Somijā

Polijā

Zviedrijā

Par projektu:

Jahtu ostu tīkla izveide un popularizēšana tiek veikta INTERREG Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta “ESTLAT Harbours” ietvaros. To īsteno Kurzemes plānošanas reģions kopā ar Rīgas reģiona kolēģiem un Igaunijas mazo ostu attīstības centru ar mērķi – izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/jahtu-ostas/

Papildu informācijai:

Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja                                                                                                                           tālr. 28650278, aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.