Kurzemes plānošanas reģions 1. ceturksnī uzsāka 5 darba grupu-semināru īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu iesaisti eksporta tirgos.

2018.gada 26.martā sadarbībā ar Liepājas Biznesa inkubatoru tika rīkots seminārs-darba grupa “Produkta/pakalpojuma pievienotās vērtības radīšana” (turpmāk-seminārs). Semināra ietvaros tika sniegtas atbildes par pievienotās vērtības radīšanu un par niansēm kuras jāņem vērā izejot eksporta tirgos. Pastiprināts uzsvars tika likts tieši uz nepieciešamību uzņēmumiem tiekties iesaistīties starptautiskajos tirgos, tādējādi palielinot peļņu un paplašinot darbības areālu.

2018.gada 27.martā sadarbībā ar Ventspils Biznesa atbalsta centru tika rīkots seminārs-darba grupa “Veiksmes formula pārdošanā” (turpmāk-seminārs). Semināra ietvaros tika sniegta informācija par veiksmīgas pārdošanas elementiem nodrošinot arī praktisko piemēru atspoguļošanu uz Semināra dalībniekiem pamatojoties uz ķermeņa reakciju un citiem faktoriem. Semināra dalībnieki tika iedrošināti uzsākt eksportēt, meklēt sadarbības partnerus ārpus Latvijas robežām, kā arī izmantot dažādu institūciju sniegtos pakalpojumus.

Semināru-darba grupu ietvaros aktīvi tika iesaistīti tā apmeklētāji sniedzot iespēju uzdot jautājumus, diskutēt par aktuālo jautājumu, tika uzdoti arī mājas darbi ar mērķi uzlabot dalībnieku izpratni par savas darbības jomas specifiku un pamatojumu kāpēc izvēlēties tieši viņu uzņēmumus.