Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām Kurzemes pašvaldībām.
 • Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija
 • Pielikumi Nr.1 – Nr.14.
 • Pielikums: Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plān
 • Pielikums: Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Ventspils novada bērnu nama „Stikli” reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Strazdes bērnu nama reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja” reorganizācijas plāns
 • Pielikums: BSAC bērnu vajadzību apkopojums
 • Pielikums: Citu plānošanas reģionu BSAC bērnu vajadzību apkopojums
 • Pielikums: KPR un citu plānošanas reģionu personu ar GRT vajadzību apkopojums
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par sociālajiem pakalpojumiem
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par iespējamajiem infrastruktūras risinājumiem
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām parinfrastruktūru un finansējumu
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa VSAC
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa NVO
 • Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
KPR DI plāna 2017.-2020. gadam tehniskie precizējumi, atbilstoši projekta “Kurzeme visiem” partneru ierosinājumiem un Labklājības ministrijas norādījumiem:

Nr.1 (februārī)

 • Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija (ar tehniskajiem precizējumiem 23.02.2018.)
 • Pielikumi Nr.1 – Nr.14. (ar tehniskajiem precizējumiem 23.02.2018.)
 • Pielikums: Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns (ar tehniskajiem precizējumiem 23.02.2018.)

Nr.2 (martā)

 • Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija (ar tehniskajiem precizējumiem 03.2018.)
 • Pielikumi Nr.1 – Nr.14 (ar tehniskajiem precizējumiem 03.2018.)

Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir noteikt KPR teritorijā īstenojamās rīcības, kuru izpildes rezultātā personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 - Nr.14 Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns Ventspils novada bērnu nama „Stikli” reorganizācijas plāns Strazdes bērnu nama reorganizācijas plāns Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja” reorganizācijas plāns BSAC bērnu vajadzību apkopojums Citu plānošanas reģionu BSAC bērnu vajadzību apkopojums KPR un citu plānošanas reģionu personu ar GRT vajadzību apkopojums Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par sociālajiem pakalpojumiem Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par iespējamajiem infrastruktūras risinājumiem Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām parinfrastruktūru un finansējumu Datu pieprasījuma veidlapa VSAC Datu pieprasījuma veidlapa NVO Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 - Nr.14. Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 - Nr.14