Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros arī šogad ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai ārpus Latvijas.

Uzņēmumi līdzfinansējuma saņemšanai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

Piešķirtais līdzfinansējums tiks reģistrēts vienotajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā kā saņemtais atbalsts uzņēmumam.

Pieteikums jāiesniedz vismaz 1 mēnesi pirms izstādes norises laika.

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējuma saņemšanai dalībai 2022.gadā plānotajās izstādēs jāiesniedz līdz šī gada 20.maijam.

Nolikums par pieteikšanos līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē un vērtēšanas kritēriji:

Nolikums: dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādē Vērtēšanas kritēriji

Iesniedzamie dokumenti, lai pieteiktu savu dalību:

Pieteikuma veidlapa Apliecinājums finansējuma saņemšanai izstādes dalības maksas segšanai

Līdzfinansējums dalībai izstādēs savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai ārpus Latvijas uzņēmējiem tiek piešķirts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.

Papildu informācijai:
Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore
e-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv