Aicinām Kurzemes reģiona uzņēmējus projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros līdz 20. novembrim pieteikties mentoringa sesijai sava uzņēmuma biznesa attīstībai, ko piedāvā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Gateway&Partners. Mentoringa sesijas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja saņemt profesionālu eksporta speciālista, inovāciju eksperta, biznesa attīstības konsultanta, finansista, grāmatveža un  jurista konsultāciju.

Dalība programmā: bez maksas
Programmas periods: 2021.gada novembris – decembris
Pieteikšanās līdz 20.novembrim: aizpildot anketu tiešsaistē

Mentoringa sesijas uzņēmējiem tiek organizētas projekta Nr. LV-LOCALDEV0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta koordinatore: Viktorija Reine, tālr. 63807276, +371 28232978, viktorija.reine@kurzemesregions.lv

Vairāk informācijas par projektu: