Laikraksts “Kurzemes Vārds” 2022.gada 27.oktobra izdevumā publicējis rakstu, kur iespējams uzzināt, kādas farmaceitiski aktīvas vielas nonāk Latvijas un Lietuvas notekūdeņos un ko darīt, lai mazinātu to kaitējumu videi.

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.  Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Liena Freimane
Projekta vadītāja
e-pasts: liena.freimane@kurzemesregions.lv
tālrunis: + 371 26306030

Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwater/