Skaistus svētkus vēl Kurzemes plānošanas reģiona kolektīvs.