Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru no 7. decembra līdz 7. janvārim īsteno aptauju ar mērķi apzināt ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo un viņu pēcteču paradumus, ceļojot uz Latviju, kā arī noskaidrot tūrisma pakalpojumu izmatošanas tendences Latvijā pirms Covid-19 radītajiem ceļošanas ierobežojumiem un šobrīd Covid-19 pandēmijas laikā.

Pētījuma gaitā tiks meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem kā: cik bieži ārzemēs dzīvojošie tautieši ierodas Latvijā, kādi ir šo braucienu mērķi, kādas vietas tiek apmeklētas, un kādi tūrisma pakalpojumi tiek izmantoti, kuri informācijas avoti visbiežāk tiek izmantoti informācijas iegūšanai, cik apmierināti ir mūsu tautieši ar ceļojuma pieredzējumu un citiem.

Aptaujā tiek aicināti piedalīties Latvijas bijušie un esošie valstspiederīgie un viņu pēcteči, kuri, pirmkārt, ir sasnieguši 18 gadu vecumu; otrkārt, dzīvo ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu (vai ir dzimuši ārpus Latvijas); treškārt, pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši Latvijā.

“Ārzemēs dzīvojošie Latvijas bijušie un esošie valstspiederīgie un viņu pēcteči ir ļoti nozīmīgs Latvijas tūrisma segments. To indikatīvi nojaušam pēc oficiālajiem statistikas datiem, jo apmēram viena trešdaļa no visiem Latvijā ieceļojušiem tūristiem norāda, ka viņu galvenais Latvijas apmeklējuma mērķis ir radu un draugu apciemošana. Protams, ne visi ceļotāji šajā grupā ir ar Latviju saistītās diasporas pārstāvji, bet lielākā daļa ir,” skaidro pētījuma vadītāja LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Aija van der Steina. “Lai arī Covid-19 ir apturējis ceļošanu un ierobežojumi šajā laikā, kad tuvojas Ziemassvētki, daudziem liks palikt mājās, tomēr aicinām piedalīties aptaujā un atsaukt atmiņā braucienus uz Latviju, kā arī mazliet pasapņot par ceļojumiem nākotnē.”

Aptaujas rezultāti valsts, reģionālajām un pašvaldību tūrisma organizācijām un uzņēmējiem ļaus labāk izprast ārzemēs dzīvojošo tautiešu ceļošanas nolūkus un vajadzības, palīdzēs pilnveidot un popularizēt Latvijas tūrisma piedāvājumu, sniegs iespēju novērtēt šī ceļotāju segmenta devumu un nozīmi pakalpojumu eksportā. 

Saites uz aptaujas anketu latviešu, angļu un krievu valodā:

LV: https://aptauja.migracija.lv

ENG: https://aptauja.migracija.lv/en

RUS: https://aptauja.migracija.lv/ru

Ja Jums ir radi un draugi, kuri dzīvo ārpus Latvijas, uzaiciniet arī viņus piedalīties aptaujā. Vairāk par pētījumu lasiet https://migracija.lv/jaunumi/2020-petijums-par-turismu/

Ja vēlaties uz jautājumiem atbildēt intervijas veidā (izmantojot Skype, Zoom vai citas komunikācijas platformas) vai ja Jums ir jautājumi par aptauju, esiet laipni aicināti sazināties ar pētījuma vadītāju Aiju van der Steinu. E-pasts: aija.vdsteina@lu.lv

Papildu informācija:
Aija van der Steina, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece
E-pasts: aija.vdsteina@lu.lv

Informācija pārpublicēta no portāla latviesiem.com: https://www.latviesi.com/organizaciju-jaunumi/aptauja-noskaidros-arzemes-dzivojoso-tautiesu-celosanas-paradumus-un-pieredzi