Izdots "Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju"

Foto: Fragments no “Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju”, LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izstrādājusi informatīvu materiālu “Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju”, kurā ir apkopota būtiskākā informācija, kas jāņem vērā, plānojot strādāt un dzīvot Latvijā. Izstrādātais ceļvedis piedāvā ārvalstu investoriem, profesionāļiem un Latvijas diasporas pārstāvjiem ērti pārskatāmu informāciju par pārcelšanos uz Latviju, iespējām darba tirgū un integrāciju kultūrvidē, informē aģentūrā Ceļvedis ir angļu valodā un brīvi pieejams tiešsaistē.

Ceļvedī ir vairākas daļas, galvenās veltītas tēmām “Pārcelšanās uz Latviju”, “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība” un “Ikdienas dzīve Latvijā”. Pirmajā daļā pieejama informācija par vīzām un uzturēšanās atļaujām, kā arī praktiskiem jautājumiem, piemēram, kā atrast mājokli. Otrā sadaļa ļauj lasītājam uzzināt visu nepieciešamo par darba tirgu, kā arī uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Trešā ceļveža sadaļa ir veltīta sadzīviskiem jautājumiem, apskatot tādas tēmas kā valoda, kultūra, sports, veselības aprūpe, izglītība, integrācija un citas būtiskas tēmas.

Ceļvedī atrodami arī daudzi interesanti fakti par sadzīvi, kā arī noderīgas saites uz resursiem, kur meklēt papildus informāciju. Šādas brošūras lietderīgumu jau novērtējuši potenciālie atbraucēji.

“Mēs ar dzīvesbiedri esam dzimuši un auguši Kanādā, bet plānojam pārcelties uz Latviju, saredzot plašākas biznesa iespējas. Ceļvedis mums ir ļoti noderīgs un sniedz plašu informāciju ne tikai par dzīvi un darbu Latvijā, bet arī par to, kā praktiski organizēt pārcelšanos un kādi dokumenti nepieciešami. Īpaši noderīgi ir padomi, kas ir saistīti ar vīzas saņemšanu un uzņēmuma dibināšanu. Tāpat daudz laiku aiztaupīs ceļvedī piedāvātie dažādie resursi gan mājokļa atrašanai, gan citu jautājumu risināšanā,” stāsta Dainis Kalniņš no Kanādas.

LIAA norāda arī uz vairāku cilvēku pozitīvu pieredzi, dzīvojot Latvijā.

“Viens no labākajiem lēmumiem, ko jebkad esmu pieņēmusi, ir pārcelšanās uz dzīvi Latvijā. Latvija ir kļuvusi par modernu, radošu valsti ar bezgalīgām iespējām,” savā pārcelšanās pieredzē dalās Amerikas tirdzniecības palātas Latvijā direktore Zinta Jansons. “Te ir ērti sakārtota sadzīve. Pastāv labs balanss starp rosīgo pilsētas dzīvi un dabisko vidi, ir bagāts kultūras un mākslas piedāvājums kā arī aktīva biznesa vide. Šāds iespēju apvienojums sniedz plašas profesionālās izaugsmes iespējas.”

“Iesākumā mans plāns bija pārcelties uz Latviju uz sešiem mēnešiem īstermiņa projektam. Kad seši mēneši pagāja, es paliku nedaudz ilgāk un tā tas turpinājās,” savukārt par iemesliem, lai pārceltos uz Latviju stāsta uzņēmuma “Cognizant Latvia” vadītājs Kims Leandersons. “Tā nu es šeit esmu jau astoņus gadus. Kāpēc? Jo man šeit patīk, un šīs ir manas mājas. Ir grūti nosaukt vienu konkrētu iemeslu, kāpēc man patīk Latvija, jo tas ir vairāku iemeslu kopums, bet ļoti būtiski faktori ir cilvēki, daba un miers, kuru šeit rodu.”

LIAA atgādina, ka Latvijas prioritāte investīciju piesaistes jomā šobrīd ir viedās specializācijas – IT, starptautiskie biznesa servisu centri, bioekonomika, viedā mobilitāte, biomedicīna, fotonika un viedie materiāli, tādēļ, veidojot ceļvedi, uzsvars likts uz šīm industrijām, kurās paredzēts piesaistīt investīcijas un augsti kvalificētus speciālistus, lai sekmētu tautsaimniecības izaugsmi.

“Latvija vienmēr ir bijusi zinošu cilvēku, spilgtu personību zeme, kura spēj savienot ne tikai kultūru, mākslu, sportu, bet arī zinātni, inovācijas un biznesu starp dažādām valstīm un kontinentiem. Savu izcilību mēs spējam attīstīt tikai tad, ja esam atvērti jaunām idejām, kas rodas sadarbībā ar citiem talantiem. Šī iemesla dēļ esam izveidojuši “Pārcelšanās ceļvedi uz Latviju”, kuram ir jākļūst par praktisku rokasgrāmatu ikvienam, kurš Latviju aplūko kā vietu, kur attīstīt savus talantus un sasniegt mērķus gan biznesā, gan inovāciju radīšanā, ” uzskata LIAA Investīciju projektu departamenta direktors Ģirts Blumers.